2015, മാർച്ച് 4, ബുധനാഴ്‌ച

മാവോവാദി

ദരിദ്രന് ഒരുനേരം
ഭക്ഷണം കൊടുത്തപ്പോള്‍
അവരെന്നെ
വിശുദ്ധനെന്നു വിളിച്ചു.


അവനെ  ചൂഷണം ചെയ്തു
തടിച്ചു കൊഴുത്തവരോട്
അവനെങ്ങനെ ദരിദ്രനായി
എന്നു ചോദിച്ചപ്പോള്‍ അവരെന്നെ
മാവോവാദിയെന്നു ചാപ്പകുത്തി...

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ