കവിതകള്‍

താഴെയുള്ള ലിസ്റ്റില്‍ കവിതയുടെ തലക്കെട്ടില്‍ ക്ലിക്കു ചെയ്യുക.1. മാവോവാദി
2. ആദ്യാനുരാഗം3. ഓണക്കാലം4. കാലിത്തൊഴുത്തില്‍5. ഓര്‍മ്മയില്‍അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ