2015, ഡിസംബർ 11, വെള്ളിയാഴ്‌ച

കാലിത്തൊഴുത്തില്‍

മാമരം തണുപ്പിൽ, ഒരു
കാലിത്തൊഴുത്തിന്റെയുള്ളില്‍

കരചരണങ്ങള്‍ കുടഞ്ഞും - ചേലില്‍
മോണകള്‍ കാട്ടിച്ചിരിച്ചും

കണ്‍കള്‍ തുറന്നു കിടന്നൂ, ഉണ്ണി
കന്യകാമാതാവിന്‍ ചാരെ!
താരകങ്ങള്‍ പുഞ്ചിരിച്ചൂ, വാനി-
ലമ്പിളിയും ചിരി തൂകി!

എറിടുമാനന്ദമോടെ നന്നായ്
ആനന്ദ നൃത്തം ചവിട്ടി

ആട്ടിടയന്മാര്‍ വന്നെത്തീ, ഉണ്ണി-
യേശുവേക്കണ്ടു വണങ്ങി!

താരകം നേര്‍വഴി കാട്ടി, പൂജ-
രാജാക്കള്‍ ദൂരെ നിന്നെത്തി!

കുന്തിരിക്കം, മീറ, സ്വര്‍ണ്ണം; കാഴ്ച-
ദ്രവ്യങ്ങളുണ്ണിക്കു നല്‍കി!

ജോസഫും മേരിയുമപ്പോള്‍ മോദാല്‍
ഉള്‍പ്പുളകത്തോടെ നിന്നു!

ലോകപാപങ്ങള്‍ ഹരിക്കാന്‍ വന്ന
ലോകേശ പുത്രനെന്‍ സ്തോത്രം!

(ഒന്നാം വര്‍ഷപ്രീഡിഗ്രിക്കു പഠിക്കുമ്പോള്‍ (1987)  എഴുതിയ കവിത. 1988 ഡിസംബര്‍ ലക്കം 'സ്നേഹസേന' മാസികയില്‍ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു.)